Công ty TNHH TM DV KT An Phú Vinh - Thiết bị tự ghi và giám sát dữ liệu.

Solutions

DaqLink và MicroLogPRO – Đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch cho thử nghiệm lâm sàng

Nguồn lực hạn chế, mất nhiều thời gian, tỷ lệ tham gia của bệnh nhân thấp hơn và chi phí bảo hiểm cao hơn, tất cả góp phần làm cho thử nghiệm lâm sàng ung thư đặc biệt phức tạp. Ngành công nghiệp dược phẩm, tài trợ hầu hết các thử nghiệm, cũng yêu cầu báo cáo đầy đủ về quy trình minh bạch trong suốt quá trình thử nghiệm.
 
 

Đánh giá từ Khách hàng:

Cả DaqLink và MicroLogPRO đã thực sự giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian và loại bỏ lỗi dẫn, giải phóng đội của chúng tôi dành nhiều thời gian trên các bệnh nhân của chúng tôi. Bệnh nhân tham gia thử nghiệm có thể nhận được một cách nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy đột phá phương pháp điều trị, trước khi chúng được phổ biến rộng rãi.“

Ứng dụng: Giám sát thử nghiệm lâm sàng trong phòng thí nghiệm.

Đơn vị: Trung tâm ngiên cứu và điều trị ung thư Sheba

Về Khách hàng:

Trung tâm Nghiên cứu và điều trị ung thư Sheba  là một phần của Trung tâm y tế Sheba, bệnh viện lớn nhất ở Israel, điều trị hơn một triệu bệnh nhân một năm. Phối hợp với các nhóm nghiên cứu toàn cầu, cũng như các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học Trung tâm nghiên cứu tham gia vào cắt cạnh lâm sàng và nghiên cứu ung thư tiền lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng cho sự phát triển của các loại thuốc chống ung thư. 

Những yêu cầu của Khách hàng:

  • Duy trì và theo dõi trong thời gian thực các thông số nhiệt độ bên trong tủ lạnh nơi mẫu tế bào ung thư, lấy từ những người tham gia trong các thử nghiệm lâm sàng đã được lưu trữ.
  • Xác định kịp thời và báo cáo các tác dụng phụ, quan trọng khi tiến hành thử nghiệm lâm sàng của các hợp chất dược phẩm mới.
  • Các quá trình minh bạch với các báo cáo dữ liệu cho các nhà tài trợ và cơ quan quản lý
  • Bất lợi của công nghệ là không được kết nối với mạng lưới chính của bệnh viện, yêu cầu tất cả dữ liệu trong phòng thí nghiệm phải được tự thu thập và nhập vào máy tính.
  • Các nguyên liệu cực kỳ nhạy cảm, dễ dàng dễ bị hư hỏng  trong thời gian lưu trữ và vận chuyển
  • Cả bệnh nhân và nhà tài trợ dược phẩm đều được yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt

Quá trình thực hiện của DaqLink và MicroLogPRO: 

Hệ thống giám sát DaqLink DBSA710 với nhiệt độ bên trong (-20 đến 50 ˚ C) đã được thực hiện trong tủ lạnh trong phòng thí nghiệm, nơi các mẫu tế bào từ các bệnh nhân tham gia đã được lưu trữ. Các DaqLink tự động gửi thông báo báo động nếu nhiệt độ vượt ngưỡng, với mỗi kỹ thuật viên nhận được báo động duy nhất chỉ liên quan đến đơn vị mình. Dữ liệu được tự động tải về máy tính của quản trị viên. Các cơ sở báo cáo của phần mềm DaqLab cho phép dữ liệu được biên dịch để đưa vào bài báo xuất bản trên các thử nghiệm y tế, cũng như các tài liệu gửi với giao thông của mỗi mẫu.

Các thiết bị tự ghi MicroLogPRO nhỏ gọn và di động theo dõi các lô hàng của các tế bào da mẫu khi chúng được chuyển giao cho các công ty dược phẩm nước ngoài tài trợ. Các MicroLogPRO có thể thu thập lên đến 52.000 mẫu cho phép thu thập dữ liệu thường xuyên với độ phân giải lấy mẫu cao hơn cho đọc dữ liệu chính xác và đáng tin cậy hơn những chuyến bay dài. Khi đến đích, dữ liệu được lưu trữ và xuất khẩu sang excel. 

Kết quả đo được:             

  • Đảm bảo mẫu toàn vẹn - MicroLogPRO lưu trữ lâu dài và vận chuyển làm giảm ô nhiễm và hư hỏng cả trong phòng thí nghiệm và trong khi vận chuyển, do đó giảm thiểu sự chậm trễ trong các thử nghiệm và tỷ lệ mắc các nghiên cứu mẫu lặp lại.
  • Loại bỏ các lỗi dữ liệu - sắp xếp toàn bộ quá trình nghiên cứu thông qua các dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn quốc tế. Điều này cũng bao gồm loại trừ khả năng sao chép và lựa chọn dữ liệu lỗi và nhanh chóng xác định các tác dụng phụ trong quá trình vận chuyển lưu trữ cho đất nước của nhà tài trợ xuất xứ.
  • Nâng cấp Công nghệ - giải pháp của Fourier đã liên kết toàn bộ bộ phận trong suốt dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn quốc tế.

Comment