Công ty TNHH TM DV KT An Phú Vinh - Thiết bị tự ghi và giám sát dữ liệu.

Solutions

DataNet – Đảm bảo an toàn cho phòng điều khiển của ngân hàng Barclays

Phòng điều khiển trung tâm là một khu vực có nhiệm vụ quan trọng, là chìa khóa cho sự hoạt động của cơ sở hạ tầng của các tòa nhà và các tổ chức có quy mô lớn. Nếu phòng điều khiển trung tâm hoạt động không an toàn và bảo đảm, tổ chức có thể bị mất truy cập vào cơ sở dữ liệu thông tin, email hay Internet - nguy hiểm và có thể gây tổn thất nặng nề.

Về khách hàng:

Barclays, Kenya đã hoạt động gần 90 năm là ngân hàng rất uy tín, cùng với các nguồn lực tại chổ và quốc tế rộng lớn và dịch vụ tài chính.

Yêu cầu của khách hàng:
Phòng điều khiển tại trụ sở ngân hàng Barclays phải cung cấp một cái nhìn tổng quan và giám sát một mạng lưới rộng lớn của 114 cửa hàng với 225 máy ATM trải rộng trên cả nước.

Quá trình thực hiện của DataNet:
Hệ thống DATANET giám sát phòng máy chủ trung tâm dữ liệu chính, cùng với hai cảm biến nhiệt độ bên ngoài.

Các kết quả đo được:
Việc thực hiện DATANET đã cho phép các ngân hàng duy trì sự  tin tưởng của 48.000 cổ đông  trong những năm qua, với một danh tiếng như một trong những công ty tăng trưởng hàng đầu trên thị trường chứng khoán Nairobi.

Comment