Công ty TNHH TM DV KT An Phú Vinh - Thiết bị tự ghi và giám sát dữ liệu.

Result:

Google, Facebook cảnh báo Internet sẽ bị phá sập vào 9/7 - internet sẽ đóng băng

11:23:23, 08/06/2012
Google, Facebook cảnh báo Internet sẽ bị phá sập vào 9/7 - internet sẽ đóng băng
Những ngày này, khi truy cập Google hay Facebook, bạn sẽ nhìn thấy dòng chữ: “Máy tính hoặc mạng lưới của bạn có thể bị nhiễm độc”.
Total: 31