Công ty TNHH TM DV KT An Phú Vinh - Thiết bị tự ghi và giám sát dữ liệu.

Result:

Instructions for using the PicoLite thermometer

11:37:59, 11/02/2014
Instructions for using the PicoLite thermometer
PicoLite is a self-recording thermometer used to record temperatures during refrigeration transport. PicoLite is shaped like a USB, using DataSuite software to set parameters for PicoLite and download temperature data recorded during transportation.

Instructions for installing DataSuite software

10:54:17, 11/02/2014
Instructions for installing DataSuite software
Data Suite software used for Fourtec products. Free with PicoLite, MicroLite, and MicroLog devices. Charged with DaqLink, DataNet devices.

HACCP LÀ GÌ ?

17:11:37, 21/01/2014
HACCP LÀ GÌ ?
HACCP (viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points, được dịch ra tiếng Việt là Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Cold chain solutions

23:48:45, 09/01/2014
Cold chain solutions
Delivery and shipping processes can be tracked with Fourtec's various data logging solutions. For the global shipping process, self-recording devices can be used to ensure that temperatures are accurately maintained and recorded during transportation, complying with FDA CFR Part 11 regulations and directions. GDP leads. Furthermore, the wireless solution can be installed in trucks for domestic shipments

WHY SHOULD USE THE TEMPERATURE RECOGNITION WHEN TRANSPORTING COLD GOODS??

13:52:41, 19/07/2013
WHY SHOULD USE THE TEMPERATURE RECOGNITION WHEN TRANSPORTING COLD GOODS??
A self-recording thermometer (also called temperature black box) will automatically record the temperature of the product during shipping. Self-recording thermometer contributes to the carrier's awareness of frozen preservation while ensuring the quality of the goods to consumers.

Notes on transporting frozen goods

14:25:26, 27/05/2013
Notes on transporting frozen goods
Transporting frozen goods always requires strict temperature supervision from the producer to the consumer. One of the required conditions when transporting frozen goods is to use a self-recorded thermometer throughout the journey to monitor and monitor the refrigerated vehicle's temperature and the quality of the product.

Nhận diện link an toàn trước khi nhấn chuột! Một cách bảo vệ máy tính của bạn tránh virus

11:28:16, 08/06/2012
Nhận diện link an toàn trước khi nhấn chuột! Một cách bảo vệ máy tính của bạn tránh virus
Ngay cả những phần mềm bảo mật "xịn" nhất cũng không đảm bảo 100% an toàn cho máy tính khi bạn nhấn vào các đường dẫn (link) nguy hiểm. Mời bạn tham khảo cách đối phó mỗi khi xuất hiện các đường dẫn "có vấn đề".

Kiểm tra sự thâm nhập của hacker vào mã nguồn website 1 cách tự động

11:26:29, 08/06/2012
Kiểm tra sự thâm nhập của hacker vào mã nguồn website 1 cách tự động
Trong phạm vi bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách bảo mật ứng dụng website: kiểm tra sự thay đổi trong bộ source. Nếu hacker tấn công, up shell thì chúng ta biết liền. Khỏe không nào?
Total: 31