Công ty TNHH TM DV KT An Phú Vinh - Thiết bị tự ghi và giám sát dữ liệu.

Solutions

Vaccine temperature monitoring equipment - WHO standard

Vaccine temperature monitoring equipment - WHO standard
Automatic temperature recording device according to WHO standards, dedicated to monitoring the temperature of the vaccine during storage as well as during transportation.

DataNet – Đảm bảo an toàn cho phòng điều khiển của ngân hàng Barclays

DataNet – Đảm bảo an toàn cho phòng điều khiển của ngân hàng Barclays
Phòng điều khiển trung tâm là một khu vực có nhiệm vụ quan trọng, là chìa khóa cho sự hoạt động của cơ sở hạ tầng của các tòa nhà và các tổ chức có quy mô lớn. Nếu phòng điều khiển trung tâm hoạt động không an toàn và bảo đảm, tổ chức có thể bị mất truy cập vào cơ sở dữ liệu thông tin, email hay Internet - nguy hiểm và có thể gây tổn thất nặng nề.

DaqLink và MicroLogPRO – Đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch cho thử nghiệm lâm sàng

DaqLink và MicroLogPRO – Đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch cho thử nghiệm lâm sàng
Nguồn lực hạn chế, mất nhiều thời gian, tỷ lệ tham gia của bệnh nhân thấp hơn và chi phí bảo hiểm cao hơn, tất cả góp phần làm cho thử nghiệm lâm sàng ung thư đặc biệt phức tạp. Ngành công nghiệp dược phẩm, tài trợ hầu hết các thử nghiệm, cũng yêu cầu báo cáo đầy đủ về quy trình minh bạch trong suốt quá trình thử nghiệm.

PicoLite - Ensures insulin safety during cold transport.

PicoLite - Ensures insulin safety during cold transport.
Insulin needs to be transported very carefully as it can be affected by extreme heat or cold, which can counteract insulin - a very dangerous case.

Alarm monitoring of humidity temperature for server rooms, cold storage, pharmaceutical warehouses ...

Alarm monitoring of humidity temperature for server rooms, cold storage, pharmaceutical warehouses ...
DaqLink is a set of monitoring and warning of temperature, humidity, data ... used for server rooms, laboratories, hospitals, pharmaceutical warehouses, cold storage ... DaqLink records independent data for provision. Many functions in a compact size. Built with internal temperature and humidity sensors and four external probes. DaqLink low cost is the solution for accuracy and reliability. Suitable for continuous indoor and outdoor monitoring.

Email the boomerang ™ automatic temperature reports

Email the boomerang ™ automatic temperature reports
The Weboomerang function for Fourtec's PicoLite self-recording thermometers is the solution to email automatic temperature data reports to the manager at the end of the shipment.

Cold chain solutions

Cold chain solutions
Delivery and shipping processes can be tracked with Fourtec's various data logging solutions. For the global shipping process, self-recording devices can be used to ensure that temperatures are accurately maintained and recorded during transportation, complying with FDA CFR Part 11 regulations and directions. GDP leads. Furthermore, the wireless solution can be installed in trucks for domestic shipments
Total: 8